Meny


QA

Tout dé Cake

Kristiansund Industriservice AS legger vekt på å levere kvalitetsikrede produkter og tjenester i henhold til kundens krav. Vårt kvalitetsarbeid er bygd opp etter prinsippene i ISO 9001:2008.

Kvalitetspolitikk:


Corsa Racer

Kristiansund Industriservice AS har gjennom sin ambisjon om å bli den foretrukne leverandøren av multidisiplintjenester, lagt opp retningslinjer for å sikre kundens tilfredshet gjennom et målrettet kvalitetssikringsarbeid. Virksomheten skal ha et system som gir klare retningslinjer for dette arbeidet, og som er hensiktmessig oppbygd og implementert ut fra virksomhetens evner og behov. Dette innebærer at:

  • Det settes av tilstrekkelig ressurser til kvalitetssikringsarbeid
  • Det sikres at systemet er forstått, akseptert og brukt av virksomhetens ledelse og ansatte
  • Det arbeides systematisk med evaluering og forbedring av systemet
Kvalitetsmål: Kristiansund Industriservice AS skal i perioden fram mot 31.12.2013 arbeide med følgende kvalitetsmål:
  • Sikre at KS-systemet er riktig implementert i virksomheten
  • Gjennomføre opplæring av de ansatte i bruk av KS-systemet.
  • Registrering av minimum ett kvalitetsavvik/reklamasjon per måned.
  • Systemet for avviksbehandling skal være 100% implementert.